Open image
 
CURR MIN AVG MAX
17.4 17.5 17.5 Katilo įėjimas
18.7 18.7 18.8 Radijatorių kolektorius
Svetainė
Virtuvė
Vonia
Koridorius
Veranda
34.8 34.8 34.8 Palaikymo temperatūra
Proporcinis PID1 išėjimas %
CLOSE
Katilo išėjimas
Katilo įėjimas
Radijatorių kolektorius
Grindų kolektorius
Akumuliacinė 1 viršus
Akumuliacinė 1 antras
Akumuliacinė 1 trečias
Akumuliacinė 1 apačia
Akumuliacinė 2 viršus
Akumuliacinė 2 antras
Akumuliacinė 2 trečias
Akumuliacinė 2 apačia
Boileris
Kaminas
Svetainė grindys
Svetainė oras
Virtuvė grindys
Virtuvė oras
Vonia grindys
Vonia oras
Koridorius grindys
Koridorius oras
Veranda grindys
Veranda oras
Miegamas oras
Ladomato siurblys
Cirkuliacinis siurblys
[O03]
Akumuliacinė 1
Akumuliacinė 2
Boileris
Svetainė
Virtuvė
Vonia
Koridorius
Veranda
[PID1_St]
Palaikymo temperatūra
Proporcinis PID1 išėjimas %
[PID2_St]
[PID2_Tp]
[PID2_Pv]
Svetainė
Virtuvė
Vonia
Koridorius
Veranda
Ventiliatoriaus greitis
Kintamasis "Katilas dega"
Akumuliacinės fazė
Užduota ladomato temperatūra
Ladomato procentai
MENU