Open image
 
CURR MIN AVG MAX
18.4 19.9 23.7 Grindų kolektorius
27.1 27.5 27.8 Akumuliacinė 1 viršus
27.1 27.4 27.6 Akumuliacinė 1 antras
CLOSE
Katilo išėjimas
Katilo įėjimas
Radijatorių kolektorius
Grindų kolektorius
Akumuliacinė 1 viršus
Akumuliacinė 1 antras
Akumuliacinė 1 trečias
Akumuliacinė 1 apačia
Akumuliacinė 2 viršus
Akumuliacinė 2 antras
Akumuliacinė 2 trečias
Akumuliacinė 2 apačia
Boileris
Kaminas
Svetainė grindys
Svetainė oras
Virtuvė grindys
Virtuvė oras
Vonia grindys
Vonia oras
Koridorius grindys
Koridorius oras
Veranda grindys
Veranda oras
Miegamas oras
Ladomato siurblys
Cirkuliacinis siurblys
[O03]
Akumuliacinė 1
Akumuliacinė 2
Boileris
Svetainė
Virtuvė
Vonia
Koridorius
Veranda
[PID1_St]
Palaikymo temperatūra
Proporcinis PID1 išėjimas %
[PID2_St]
[PID2_Tp]
[PID2_Pv]
Svetainė
Virtuvė
Vonia
Koridorius
Veranda
Ventiliatoriaus greitis
Kintamasis "Katilas dega"
Akumuliacinės fazė
Užduota ladomato temperatūra
Ladomato procentai
MENU