Miegamas: 22.6°
2022-07-07 17:23:07
Gr: 18.8°
18.7°
Užduota:
Katilo išėjimas
Kaminas
0%
18.1°
17.5°
Užduota:
Oras: 23.3°
Yra:
19.2°
Lauke:
37.2°
13:09
19.6°
19.3°
17.8°
17.0°
19.1°
Gr: 21.6°
Gr: 20.3°
41.0°
Kaminas:
22.4°
Gr: 19.5°
19.8°
18.0°
0%
0%
34.8°
0%
Gr: 22.8°
Oras: 22.5°
Oras: 21.6°
Oras: 20.5°
Oras: 20.5°
Svetainė 22.0C
Virtuvė 22.0C
Vonia 22.0C
17.2°
Yra:
Koridorius 22.0C
Veranda 15.0C


MENU